6486285330022400 Lollipop Garden 皮膚護理專門店 Edenswear 防敏感口罩套(黑色款) 【台灣著名皮膚保健服飾品牌 Edenswear 人氣產品】 抗敏防護系列 - 配合一次性外科口罩使用之口罩套 *****《此產品並非口罩》***** 知道許多皮膚敏感人士戴外科口罩都會出現過敏情況,令面部紅癢難當。雖然目前 Edenswear 的布質防護口罩仍未能供貨到港,但品牌就貼心地為一眾濕疹人士推出 Product #: lollipopgarden-Edenswear 防敏感口罩套(黑色款) 2022-10-20 Regular price: $HKD$65.0 Available from: Lollipop Garden 皮膚護理專門店In stock